Pozvánka na volební valnou hromadu

Pozvánka na volební valnou hromadu TJ Kordárna Velká nad Veličkou z.s..

se sídlem Velká nad Veličkou 800, 696 74 Velká nad Veličkou, IČ:44164211

Výkonný výbor TJ Kordárna Velká nad Veličkou z.s. svolává valnou hromadu spolku na den 25.2.2023 ve 14:00.

Valná hromada se koná v restauraci na hřišti.

Prezentace členů TJ od 13:3o hodin.

 

Program jednání valné hromady:

1) Zahájení valné hromady, zjištění usnášeníschopnosti a schválení programu

2) Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, členů volební, návrhové a mandátové komise

3) Zpráva mandátové komise

4) Zpráva o činnosti TJ za rok 2022

5) Plán činnosti na rok 2023

6) Zpráva o hospodaření TJ za rok 2022

7) Zpráva kontrolní komise TJ za rok 2022

8) Schválení volebního řádu pro valnou hromadu TJ

9) Volba počtu členů výkonného výboru TJ

10) Volba členů výkonného výboru TJ

11) Volba předsedy TJ

12) Volba počtu členu kontrolní komise TJ

13) Volba členů kontrolní komise

14) Schválení výše členského příspěvku člena TJ

15) Diskuse

16) Závěr

 

Ve Velké nad Veličkou 13.2.2023

TJ Kordárna Velká nad Veličkou z.s.

zast. Bronislav Štefánek, předseda

Sdílet

Mohlo by se Vám líbit...